РІШЕННЯ

Від  03 вересня 2015р.                                                                      №8

м.Дубляни

Про надання пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Дублянської міської ради

Керуючись статтею 143 Конституції України, відповідно до Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI, Закону України від 28.12.2014р. №71-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», пункту 24 частини 1 статті 26, статті 59 Закону України від 21.05.1997р. №290/97 «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

в и р і ш и л а:

  1. Звільнити від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

1.1 Для фізичнх осіб, але не більше одного об`єкта на одну особу вказаної категорії:

1.1.1 інваліди першої і другої групи;

1.1.2 фізичні особи, які виховують п’ятьох і більше дітей віком до 18 років;

1.1.3 фізичні особи, які мають статус ветеранів ОУН-УПА, учасників бойових дій та учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;

1.2 Для юридичних осіб, крім об’єктів, які використовуються у комерційних цілях:

1.2.1 Дитячі будинки, дитячі будинки сімейного типу;

1.2.2 Заклади охорони здоров’я;

1.2.3  Заклади культури та освіти;

1.2.4 Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, інші організації, засновниками яких є органи місцевого самоврядування, органи Державної служби з надзвичайних ситуацій, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; установам, що фінансуються з державного бюджету та місцевого бюджету;

1.2.5 релігійні організації України, стату­ти (положення) яких зареєстровано у встанов­леному законом порядку, за земельні ділян­ки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодій­ні організації, створені відповідно до зако­ну, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;

1.2.6 Вищі навчальні заклади незалежно від форми власності І-ІV рівня акредитації (крім об’єктів, які використовуються у комерційних цілях);

1.2.7 Дослідні господарства науково-дослід­них установ і навчальних закладів сільськогос­подарського профілю та професійно-технічних училищ;

1.2.8 Інші заклади, установи та організації, які повністю ут­римуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

2.Дане рішення оприлюднити на сайті Дублянської міської ради dublyany.info.

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів і І заступника міського голови

 

Міський голова                               В.Ю.Попович

There are no comments yet.

Залишити відповідь

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).