Про встановлення місцевих податків і зборів на території Дублянської міської ради

Керуючись статтею 143 Конституції України, відповідно до Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI, Закону України від 28.12.2014р. №71-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», пункту 24 частини 1 статті 26, статті 59 Закону України від 21.05.1997р. №290/97 «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою встановлення місцевих податків і зборів на території Дублянської міської ради, міська рада

в и р і ш и л а:

  1. Встановити, що на території Дублянської міської ради справляються наступні місцеві податки і збори:

1.1 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

1.2 єдиний податок;

1.3 збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

  1. Встановити ставки єдиного податку з розрахунку на календарний місяць:

2.1. Для першої групи платників єдиного податку для всіх видів господарської діяльності, передбачених для цієї групи, – 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

2.2. Для другої групи платників єдиного податку згідно з Додатком 1.

2.3. Для третьої та четвертої груп єдиного податку застосовуються ставки податку відповідно до пунктів 293.3 та 293.9 статті 293 Податкового кодексу України.

  1. Для податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

3.1. Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

а) для об’єктів житлової нерухомості, а саме житловий будинок, прибудова до житлового будинку, котедж, дачний, садовий будинок, що перебувають у власності фізичних осіб та юридичних осіб – у розмірі 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

б) для об’єктів житлової нерухомості, а саме квартира, кімнати в багатосімейних (комунальних) квартирах, що перебувають у власності фізичних осіб та юридичних осіб – у розмірі 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

в) для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, у розмірі 0,5 відсотка мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр для об’єктів нежитлової нерухомості.

г) для допоміжних господарських ( присадибних) будівель , до яких належать сараї,хліви,гаражі ,літні кухні ,майстерні, вбиральні , погреби , навіси , котельні, бойлерні, які перебувають у власності або користуванні фізичних осіб – встановити 0 %.

3.2. Надати пільги зі сплати податку:

база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів.

  1. 4. Дане рішення оприлюднити в газеті “Відродження”.
  2. 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів і І заступника міського голови М.Яремка.

 

Міський голова                                 В. Ю. Попович

Додаток 1

до рішення Дублянської міської ради

від 22.01.2015  № 14

 

Фіксовані ставки єдиного податку другої групи платників

єдиного податку

 

Код за КВЕД

згідно ДК 009-2010*

Найменування друга

група платників,

% від мін. зар.плати

01.1 Вирощування однорічних і дворічних культур 20
01.2 Вирощування багаторічних культур 20
01.4 Тваринництво 20
01.6 Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність 20
03 Рибне господарство
03.1 Рибальство 20
03.2 Рибництво (аквакультура) 20
10 Виробництво харчових продуктів 20
14 Виробництво одягу 20
16.23 Виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій і столярних виробів 20
18.1 Поліграфічна діяльність і надання пов’язаних із нею послуг 20
22.1 Виробництво гумових виробів 20
22.2 Виробництво пластмасових виробів 20
23.6 Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та

цементу

20
25 Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 20
31 Виробництво меблів 20
32 Виробництво іншої продукції 20
33 Ремонт і монтаж машин і устаткування 20
38.1 Збирання відходів 20
38.2 Оброблення та видалення відходів 20
39.0 Інша діяльність щодо поводження з відходами 20
41.2 Будівництво житлових і нежитлових будівель 20
42 Будівництво споруд 20
43.13 Розвідувальне буріння 20
43.2 Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи 20
43.3 Роботи із завершення будівництва 20
43.9 Інші спеціалізовані будівельні роботи 20
45 Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт
45.1 Торгівля автотранспортними засобами 20
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 20
45.3 Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 20
45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 20
45.40 Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів 20
46 Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 20
47 Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 20
47.61 Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах 10
47.82 Роздрібна торгівля з лотків на ринках 10
49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення 20
49.32 Надання послуг таксі 20
49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у. 20
49.4 Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей
49.41 Вантажний автомобільний транспорт 20
49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду) 20
52.2 Допоміжна діяльність у сфері транспорту 20
55 Тимчасове розміщування 20
56 Діяльність із забезпечення стравами та напоями 15
62.0 Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність 20
63 Надання інформаційних послуг 20
65 Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов’язкового соціального страхування 20
66.1 Допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
66.11 Управління фінансовими ринками 20
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 20
66.2 Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення 20
68 Операції з нерухомим майном (крім 68.31) 20
69 Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку
69.10 Діяльність у сфері права 20
69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування (крім діяльності у сфері аудиту) 20
70.2 Консультування з питань керування 20
71.1 Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування 20
71.2 Технічні випробування та дослідження 20
73 Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку 20
74.1 Спеціалізована діяльність із дизайну 20
74.2 Діяльність у сфері фотографії 20
75.00 Ветеринарна діяльність 20
77 Оренда, прокат і лізинг 20
78 Діяльність із працевлаштування 20
79.1 Діяльність туристичних агентств і туристичних операторів 20
80.1 Діяльність приватних охоронних служб 20
80.2 Обслуговування систем безпеки 20
80.3 Проведення розслідувань 20
81 Обслуговування будинків і територій 10
82.1 Адміністративна та допоміжна офісна діяльність 20
82.9 Надання допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у. 20
85.6 Допоміжна діяльність у сфері освіти 20
86.2 Медична та стоматологічна практика 20
86.9 Інша діяльність у сфері охорони здоров’я 20
90.0 Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 20
93.1 Діяльність у сфері спорту 20
93.13 Діяльність спортивних клубів 10
93.2 Організування відпочинку та розваг 20
95 Ремонт комп’ютерів, побутових виробів і

предметів особистого вжитку

95.11 Ремонт комп’ютерів і периферійного устаткування 20
95.12 Ремонт обладнання зв’язку 20
95.2 Ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку 20
95.23 Ремонт взуття та шкіряних виробів 20
96.0 Надання інших індивідуальних послуг
96.01 Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів 10
96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси 10
96.03 Організування поховань і надання суміжних послуг 20
96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту 20
96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у. 20

 

 

Секретар міської ради                                В.І. Скробач

 

There are no comments yet.

Залишити відповідь

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).