/ п’ятдесят друга сесія шостого демократичного скликання /

 РІШЕННЯ

Від  22 січня 2015р.                                                                          №14 м.Дубляни

Про встановлення місцевих податків і зборів на території Дублянської міської ради

Керуючись статтею 143 Конституції України, відповідно до Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI, Закону України від 28.12.2014р. №71-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», пункту 24 частини 1 статті 26, статті 59 Закону України від 21.05.1997р. №290/97 «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою встановлення місцевих податків і зборів на території Дублянської міської ради, міська рада

в и р і ш и л а:

 1. Встановити, що на території Дублянської міської ради справляються наступні місцеві податки і збори:

1.1 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

1.2 єдиний податок;

1.3 збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

 1. Встановити ставки єдиного податку з розрахунку на календарний місяць:

2.1. Для першої групи платників єдиного податку для всіх видів господарської діяльності, передбачених для цієї групи, – 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

2.2. Для другої групи платників єдиного податку згідно з Додатком 1.

2.3. Для третьої та четвертої груп єдиного податку застосовуються ставки податку відповідно до пунктів 293.3 та 293.9 статті 293 Податкового кодексу України.

 1. Для податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

3.1. Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

а) для об’єктів житлової нерухомості, а саме житловий будинок, прибудова до житлового будинку, котедж, дачний, садовий будинок, що перебувають у власності фізичних осіб та юридичних осіб – у розмірі 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

б) для об’єктів житлової нерухомості, а саме квартира, кімнати в багатосімейних (комунальних) квартирах, що перебувають у власності фізичних осіб та юридичних осіб – у розмірі 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

в) для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, у розмірі 0,5 відсотка мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр для об’єктів нежитлової нерухомості.

г) для допоміжних господарських ( присадибних) будівель , до яких належать сараї,хліви,гаражі ,літні кухні ,майстерні, вбиральні , погреби , навіси , котельні, бойлерні, які перебувають у власності або користуванні фізичних осіб – встановити 0 %.

3.2. Надати пільги зі сплати податку:

база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів.

 1. 4. Дане рішення оприлюднити в газеті “Відродження”.
 2. 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів і І заступника міського голови М.Яремка.

Міський голова                                         В.Ю. Попович

Додаток 1

до рішення Дублянської міської ради

від 22.01.2015  № 14

 Фіксовані ставки єдиного податку другої групи платників  єдиного податку

Код за КВЕД

згідно ДК 009-2010*

Найменування друга

група платників,

% від мін. зар.плати

01.1 Вирощування однорічних і дворічних культур 20
01.2 Вирощування багаторічних культур 20
01.4 Тваринництво 20
01.6 Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність 20
03 Рибне господарство  
03.1 Рибальство 20
03.2 Рибництво (аквакультура) 20
10 Виробництво харчових продуктів 20
14 Виробництво одягу 20
16.23 Виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій і столярних виробів 20
18.1 Поліграфічна діяльність і надання пов’язаних із нею послуг 20
22.1 Виробництво гумових виробів 20
22.2 Виробництво пластмасових виробів 20
23.6 Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та

цементу

20
25 Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 20
31 Виробництво меблів 20
32 Виробництво іншої продукції 20
33 Ремонт і монтаж машин і устаткування 20
38.1 Збирання відходів 20
38.2 Оброблення та видалення відходів 20
39.0 Інша діяльність щодо поводження з відходами 20
41.2 Будівництво житлових і нежитлових будівель 20
42 Будівництво споруд 20
43.13 Розвідувальне буріння 20
43.2 Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи 20
43.3 Роботи із завершення будівництва 20
43.9 Інші спеціалізовані будівельні роботи 20
45 Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт  
45.1 Торгівля автотранспортними засобами 20
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 20
45.3 Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів  
45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 20
45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 20
45.40 Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів 20
46 Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 20
47 Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 20
47.61 Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах 10
47.82 Роздрібна торгівля з лотків на ринках 10
49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення 20
49.32 Надання послуг таксі 20
49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у. 20
49.4 Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей  
49.41 Вантажний автомобільний транспорт 20
49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду) 20
52.2 Допоміжна діяльність у сфері транспорту 20
55 Тимчасове розміщування 20
56 Діяльність із забезпечення стравами та напоями 15
62.0 Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність 20
63 Надання інформаційних послуг 20
65 Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов’язкового соціального страхування 20
66.1 Допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення  
66.11 Управління фінансовими ринками 20
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 20
66.2 Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення 20
68 Операції з нерухомим майном (крім 68.31) 20
69 Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку  
69.10 Діяльність у сфері права 20
69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування (крім діяльності у сфері аудиту) 20
70.2 Консультування з питань керування 20
71.1 Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування 20
71.2 Технічні випробування та дослідження 20
73 Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку 20
74.1 Спеціалізована діяльність із дизайну 20
74.2 Діяльність у сфері фотографії 20
75.00 Ветеринарна діяльність 20
77 Оренда, прокат і лізинг 20
78 Діяльність із працевлаштування 20
79.1 Діяльність туристичних агентств і туристичних операторів 20
80.1 Діяльність приватних охоронних служб 20
80.2 Обслуговування систем безпеки 20
80.3 Проведення розслідувань 20
81 Обслуговування будинків і територій 10
82.1 Адміністративна та допоміжна офісна діяльність 20
82.9 Надання допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у. 20
85.6 Допоміжна діяльність у сфері освіти 20
86.2 Медична та стоматологічна практика 20
86.9 Інша діяльність у сфері охорони здоров’я 20
90.0 Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 20
93.1 Діяльність у сфері спорту 20
93.13 Діяльність спортивних клубів 10
93.2 Організування відпочинку та розваг 20
95 Ремонт комп’ютерів, побутових виробів і

предметів особистого вжитку

 
95.11 Ремонт комп’ютерів і периферійного устаткування 20
95.12 Ремонт обладнання зв’язку 20
95.2 Ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку 20
95.23 Ремонт взуття та шкіряних виробів 20
96.0 Надання інших індивідуальних послуг  
96.01 Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів 10
96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси 10
96.03 Організування поховань і надання суміжних послуг 20
96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту 20
96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у. 20

Секретар міської ради

 

/ п’ятдесят друга сесія шостого демократичного скликання /

 РІШЕННЯ

Від  22 січня 2015р.                                                                        №15        м.Дубляни

Про встановлення плати за землю на  території Дублянської міської ради на 2015 рік

Згідно технічної документації з нормативно грошової оцінки земель міста Дубляни, затвердженою сесією міської ради №3 від 11 листопада 2014р., згідно ст..ст.277,  пп. 284.1 ст. 284 Податкового Кодексу України,  Постановою Кабінету Міністрів України “Про проведення індексації грошової оцінки земель”, підпунктом 35 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити ставки земельного податку за земельні ділянки, надані у власність або постійне користування громадянам, фізичним особам-підприємцям, юридичним особам.

1.1 Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до законодавства на поточний рік. Ставки земельного податку визначаються у відсотках від нормативної грошової оцінки земель і визначаються для окремих категорій земельних ділянок відповідно вимог статей  274, 276 Податкового кодексу України, а саме:

 

Об’єкт оподаткування Ставка земельного податку, % нормативної грошової оцінки землі
1.За земельні ділянки (в межах населених пунктів), зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами 0,05
2. За земельні ділянки, що відносяться до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди і які оподатковуються на загальних підставах) 0,25
3. За земельні ділянки, що відносяться до земель промисловості 1,0
4. За земельні ділянки, що відносяться до земель транспорту 1,0
5.За земельні ділянки, надані для комерційного використання 1,5
6. За земельні ділянки, які використовують органи державної влади та органи місцевого самоврядування, дитячі будинки сімейного типу, заклади охорони здоров’я; дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, заклади культури та освіти, вищі навчальні заклади незалежно від форми власності І-ІV рівня акредитації,

релігійні організації України, органи Державної служби з надзвичайних ситуацій, військові формування,

утворені відповідно до законів

України та інші установи, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

(крім земель, які використовуються у комерційних цілях)

0,0
7.За земельні ділянки, які використовуються для ведення сільськогосподарського виробництва 0,03
8. Інші земельні ділянки 0,05

 2.Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб

2.1. Від сплати земельного податку звільняються фізичні та юридичні особи відповідно до статей 281 та 282 Податкового кодексу України.

 1. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню:

3.1. Не сплачується земельний податок за земельні ділянки визначені статтею 283 Податкового кодексу України.

 1. 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів і І заступника міського голови.

Міський голова                                         В.Ю. Попович

 

/ п’ятдесят друга сесія шостого демократичного скликання /

 РІШЕННЯ

Від  22 січня 2015р.                                                                          №16    м.Дубляни

Про надання пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Дублянської міської ради

Керуючись статтею 143 Конституції України, відповідно до Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI, Закону України від 28.12.2014р. №71-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», пункту 24 частини 1 статті 26, статті 59 Закону України від 21.05.1997р. №290/97 «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

в и р і ш и л а:

 1. Звільнити від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

1.1 Для фізичнх осіб, але не більше одного об`єкта на одну особу вказаної категорії:

1.1.1 інваліди першої і другої групи;

1.1.2 фізичні особи, які виховують п’ятьох і більше дітей віком до 18 років;

1.1.3 фізичні особи, які мають статус ветеранів ОУН-УПА, учасників бойових дій та учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;

1.2 Для юридичних осіб, крім об’єктів, які використовуються у комерційних цілях:

1.2.1 Дитячі будинки, дитячі будинки сімейного типу;

1.2.2 Заклади охорони здоров’я;

1.2.3  Заклади культури та освіти;

1.2.4 Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, інші організації, засновниками яких є органи місцевого самоврядування, органи Державної служби з надзвичайних ситуацій, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; установам, що фінансуються з державного бюджету та місцевого бюджету;

1.2.5 релігійні організації України, стату­ти (положення) яких зареєстровано у встанов­леному законом порядку, за земельні ділян­ки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодій­ні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;

1.2.6 Вищі навчальні заклади незалежно від форми власності І-ІV рівня акредитації (крім об’єктів, які використовуються у комерційних цілях);

1.2.7 Дослідні господарства науково-дослід­них установ і навчальних закладів сільськогос­подарського профілю та професійно-технічних училищ;

1.2.8 Інші заклади, установи та організації, які повністю ут­римуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

 1. 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів і І заступника міського голови.

Міський голова

 

/ п’ятдесят друга сесія шостого демократичного скликання /

 РІШЕННЯ

Від  22 січня 2015р.                                                                          №38        м.Дубляни

Про встановлення транспортного податку на території Дублянської міської ради

Відповідно до Закону України від 28.12.2014р. №71-VIIІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», ст. 267 Податкового кодексу України , п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Встановити транспортний податок на території Дублянської міської ради на 2015 рік в розрахунку 25000 грн. на легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см. в розрахунку на кожен такий автомобіль.
 2. Оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті міста Дубляни (Іванець М.І.).
 3. Рішення набирає чинності з 01 січня 2015 року.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську   комісію   міської   ради   з   питань   планування бюджету  та фінансів.

Міський голова                                         В.Ю. Попович

 

/ п’ятдесят друга сесія шостого демократичного скликання /

 РІШЕННЯ

Від  22 січня 2015р.                                                                          №39    м.Дубляни

Про встановлення акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території Дублянської міської ради на 2015 рік

Відповідно до Закону України від 28.12.2014р. №71-VIIІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», ст. 215.3.10 Податкового кодексу України , п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Встановити ставку акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території Дублянської міської ради на 2015 рік в розмірі 5% від вартості реалізованих товарів з врахуванням податку на додану вартість.
 2. Оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті міста Дубляни (Іванець М.І.).
 3. Рішення набирає чинності з 01 січня 2015 року.
 4. 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію   міської   ради   з   питань   планування бюджету  та фінансів.

Міський голова                                         В.Ю. Попович

 

There are no comments yet.

Залишити відповідь

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).