/ восьма  сесія сьомого демократичного скликання /

 РІШЕННЯ

Від  11 липня 2016р.                                                                         №10         м.Дубляни

Про встановлення місцевих  податків та зборів  на 2017 рік

Відповідно до Закону України від 24.12.2015 року № 909-УІІІ  «Про внесення змін до Податкового кодексу  Україні та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році)»,  п.п. 24 ч. 1 ст. 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання ст.ст. 10, 265, 266 ч.1 розд. ХІХ Податкового Кодексу України, та з метою забезпечення надходжень до бюджету міста Дубляни за рахунок місцевих податків, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити  на території Дублянської міської ради  на 2017 рік  місцеві податки та збори:

– податок на майно (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; плату за землю та транспортний податок);

– єдиний податок.

1.1  Встановити, що:

– платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості на території міської ради;

–  об’єктом оподаткування на території міської ради є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка;

– базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

 1. Встановитиставки податкуна нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб у відсотках від розміру від мінімальної заробітної плати, встановленої  законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв.метр бази оподаткування :

а) для квартири   – 0,3 %

б) для житлового будинку / будинків незалежно від їх кількості – 0,3%

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх

часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – 0,3%.

г) будівлі готельні : готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку – 1%;

д) будівлі офісні : будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей – 0,5%;

е) будівлі торговельні : торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування -0,5%;

є) гаражі : гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки – 0,1%;

ж) будівлі промислові та склади – 0,1%;

з) будівлі для публічних виступів, казино, ігорні будинки – 2%;

к) господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні – 0,05 %

2.1.  Установити  пільги із сплати податку, що сплачується на території міської ради:

База  оподаткування об’єкта/ об’єктів житлової нерухомості, в тому числі  їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується :

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів.

2.2. Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік). Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

2.3.  Пільги з податку, що сплачується  з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

а) об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;

б) об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

2.4. Пільги з податку, що сплачується  з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.

2.5.Звільнити з 01 січня 2017 року від оподаткування в частині  оплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки органи державної влади та органи місцевого самоврядування, заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; міські виробничі установи ЖКГ; державні підприємства водного господарства, дошкільні, позашкільні та загальноосвітні навчальні заклади, вищі навчальні заклади, заклади культури, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, органи ДСзНС, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України.

2.6. Звільнити від сплати даного податку учасників АТО, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, матерів-героїнь, інвалідів ВВВ,  місцеві релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

2.7. Встановити строки сплати податку

Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 календарних  днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації;

 1. Встановити з 01.01.2017  на території міської ради ставку земельного податку на 2017 рік:

3.1. Затвердити ставки податку на земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь – не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки. (Додаток 1).

3.2. Затвердити ставки земельного податку на земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) у розмірі не більше 10 відсотків  від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності). (Додаток 2).

3.3 Затвердити  ставки земельного податку на земельні ділянки, які розташовані за межами населених пунктів, нормативно-грошову оцінку яких не проведено,  в розмірі 5 відсотків від нормативно грошової оцінки одиниці площі ріллі  по Львівській області.

3.4. Визначити платниками податку власників земельних ділянок, земельних часток (паїв) та  землекористувачів.

3.5. Визначити об’єктами оподаткування  земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та  земельні частки (паї), які перебувають у власності.

3.6. Базою оподаткування є:

– нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;

–  площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

3.7. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

3.8. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

3.9. Звільнити з 01 січня 2017 року від сплати земельного податку: учасників АТО, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, матерів-героїнь, інвалідів ВВВ, місцеві релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями), органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, суди, заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; міські виробничі установи ЖКГ; державні підприємства водного господарства, дошкільні, позашкільні та загальноосвітні навчальні заклади, вищі навчальні заклади, заклади культури, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту,  ветустанови, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, органи ДСзНС, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України.

 1. Затвердити  ставку  транспортного  податку  з фізичних та юридичних осіб, в тому числі на нерезидентів, які мають зареєстровані в Україні  згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі,з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті.

4.1. Порядок сплати податку

Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

4.2. Строки сплати податку

Транспортний податок сплачується:

фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації”.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

4.3. Положення про порядок справляння транспортного податку на території міської ради  (додається).

 1. Затвердити фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

2) для другої групи платників єдиного податку – 15 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

3) Для третьої та четвертої груп єдиного податку застосовуються ставки податку відповідно до пунктів 293.3 та 293.9 Податкового кодексу України.

 1. Оприлюднити дане рішення шляхом опублікування в районній газеті «Відродження» та сайті Дублянської міської ради.
 2. Дане рішення  набирає чинності з 1 січня 2017 року.
 3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, та фінансів.

Міський голова                                        В.Ю. Попович

 

Додаток 1 до рішення №10  сесії№8  Дублянської міської ради VII скликання

Цільове призначення земельної ділянки Ставки земельного податку (% від нормативної грош. оцінки) з 01.01.2017 року
Землі несільськогосподарського призначення  
– торговельні кіоски

– банківські  та кредитно-фінансові установи

– магазини, кафе, закусочні, ресторани, кафетерії, бари

– перукарні

 0,5%

0,5 %

0,5 %

0,4 %

– базові станції мобільного зв’язку 0,5%
– АЗС

– Газозаправні станції

-Автостанція

– СТО,  автомайстерні, автогаражі

  1%

1 %

0,5%

0,5%

– Майстерні для побутового обслуговування населення

– Пекарні, млини

– Аптеки

0,1 %

0,1 %

0,5 %

– виробництво та розподіл електроенергії

– адміністративні будівлі, офіси  та виробничі будівлі зв’язку

 0,5 %

0,5 %

Комерційні склади для зберігання продукції сільськогосподарського виробництва, техніки, хімічні склади несільськогосподарських підприємств
  0,4%
– Літні майданчики 0,5%
-Благоустрій, озеленення прилеглої території до об’єктів, під проїздами, та площадками (крім земель сільськогосподарського призначення) 0,1%
Землі  сільськогосподарського призначення  
Промислові, транспортні, сільськогосподарські підприємства   та виробничі кооперативи площею земельної ділянки:

– до 500 кв. м.

– 501 до 5000 кв. м.

 

 

0,4%

0,3%

Нежитлові будівлі, гаражі, господарські приміщення та споруди на землях сільськогосподарського призначення                  0,1%
– Гаражі                  0,1%
– Інші об’єкти(склади для зберігання сільгосппродукції)                  0,1%
– На період реконструкції та будівництва об’єктів                  0,1%
– житловий фонд, індивідуальні гаражі, господарські та інші будівлі і споруди                  0,1%
Багарні  та зрошувальні землі                  0,1%
Пасовища, що знаходяться в користуванні спілок громадян – власників худоби                  0,1%

Секретар ради                                                Якимів М.М.

Додаток 2 до рішення №10 сесії№8  Дублянської міської ради VIІ скликання
Цільове призначення земельної ділянки Ставки земельного податку

з 01.01.2017 року

Землі несільськогосподарського призначення  

5%

10%

6%

5%

– торговельні кіоски

– банківські  та кредитно-фінансові установи

– магазини, кафе, закусочні, ресторани, кафетерії, бари

– перукарні

– базові станції мобільного зв’язку            10%
– АЗС

– Газозаправні станції

-Автостанція

– СТО,  автомайстерні, автогаражі

10%

10%

5%

4%

– Майстерні для побутового обслуговування населення

– Пекарні, млини

– Аптеки

4%

4%

5%

– виробництво та розподіл електроенергії

– адміністративні будівлі, офіси  та виробничі будівлі зв’язку

 3 %

3%

Комерційні склади для зберігання продукції сільськогосподарського виробництва, техніки, хімічні склади несільськогосподарських підприємств
            3%
– Літні майданчики (з 01.05 по 30.10) 5%

(з 01.11 по 30.04)  3%

-Благоустрій, озеленення прилеглої території до об’єктів, під проїздами, та площадками (крім земель сільськогосподарського призначення) 1%

(згідно експлікації земель)

 

Землі  сільськогосподарського призначення

 
Промислові, транспортні, сільськогосподарські підприємства   та виробничі кооперативи площею земельної ділянки:

– до 500 кв. м.

– 501 до 5000 кв. м.

 

 

3%

2%

Нежитлові будівлі, гаражі, господарські приміщення та споруди на землях сільськогосподарського призначення            1%
– Гаражі            1%
– Інші об’єкти(склади для зберігання сільгосппродукції)            1%
– На період реконструкції та будівництва об’єктів            1%
– житловий фонд, індивідуальні гаражі, господарські та інші будівлі і споруди            1%
Багарні  та зрошувальні землі            1%
Пасовища, що знаходяться в користуванні спілок громадян – власників худоби На рівні земельного податку

Секретар ради                                                                        Якимів М.М.

 

Додаток 3 до рішення №10  сесії №8  Дублянської міської ради VIІ скликання

Положення про порядок справляння транспортного податку на території Дублянської міської  ради

Дане Положення про порядок справляння транспортного податку на території Дублянської міської ради  (далі — Положення) розроблено відповідно до статтей 7, 10, 12, 265, 267 Податкового кодексу України (із змінами та доповненнями), пункту 24 частини 1 статті 26 та частини 1 статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

 1. Платники податку

1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього Положення є об’єктами оподаткування.

 1. Об’єкт оподаткування

2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті.

 1. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього Положення.

 1. Ставка податку

4.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього Положення.

 1. Податковий період

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 1. Порядок обчислення та сплати податку

6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (роком).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

6.3. Органи внутрішніх справ, зобов’язані до 1 квітня 2017 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.

З 1 квітня 2017 року органи внутрішніх справ, зобов’язані щомісячно, у 10 – денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

6.4. Платники податку-юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою – платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

6.5. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

6.6. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

6.7. У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.

 1. Порядок сплати податку

7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 1. Строки сплати податку

8.1. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Секретар ради                                                                      Якимів М.М.

 

/ восьма  сесія сьомого демократичного скликання /

РІШЕННЯ

Від  11 липня 2016р.                                                                         №11                       м.Дубляни

Про встановлення  туристичного збору на території Дублянської міської ради на 2017 рік

Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом  24 частини 1 статті 26 та статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи вимоги ст. 268 Податкового кодексу України зі змінами внесеними Закону України від 28 грудня 2014 року № 71-VIІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо податкової реформи», Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 24.12.2015 № 909-VIII, керуючись пунктами 4, 7 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України  від 24.12.2015 № 909-VIII, з метою зміцнення матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування, сприяння соціально-економічного розвитку територіальної громади та  поповнення дохідної частини місцевого бюджету, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Встановити в межах ради туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

1.1 Платники збору

1.1.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, міської, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

1.1.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі, селищі або місті, радами яких встановлено такий збір;

б) особи, які прибули у відрядження;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.

1.2. База справляння збору

1.2.1. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених підпунктом 268.5.1 цієї статті, за вирахуванням податку на додану вартість.

 • До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

1.3. Ставка збору

1.3.1. Ставка встановлюється у розмірі  1 відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 268.4 ПКУ.

1.4. Податкові агенти

1.4.1. Згідно з рішенням  міської  ради справляння збору може здійснюватися:

а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами або фізичними особами – підприємцями, які уповноважуються сільською, міською, міською радою або радою об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

1.5. Особливості справляння збору

1.5.1. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

1.6. Порядок сплати збору

1.6.1. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням податкових агентів.

1.6.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.

1.6.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

1.7. Контроль за сплатою податку здійснюється контролюючими органами відповідно до Податкового кодексу України.

2.Встановити, що дане рішення набирає чинності  з  01.01.2017 р.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію ради з питань планування бюджету і фінансів.

Міський голова                                                          В.Ю.Попович

 

/ восьма  сесія сьомого демократичного скликання /

РІШЕННЯ

Від  11 липня 2016р.                                                                         №12  м.Дубляни

Про встановлення акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території Дублянської міської ради

Відповідно до Закону України від 28.12.2014р. №71-VIIІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», ст. 215.3.10 Податкового кодексу України , п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Встановити ставку акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території Дублянської міської ради на 2017 рік в розмірі 5% від вартості реалізованих товарів з врахуванням податку на додану вартість.
 2. Дане рішення оприлюднити на сайті Дублянської міської ради dublyany.info.
 3. Рішення набирає чинності з 01 січня 2017 року.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську   комісію   міської   ради   з   питань   планування бюджету  та фінансів.

Міський голова                                                             В.Ю.Попович

 

/ восьма  сесія сьомого демократичного скликання /

РІШЕННЯ

Від  11 липня 2016р.                                                                         №13                              м.Дубляни

Про затвердження Порядку та форми договору про пайову участь у створенні і розвитку інфраструктури Дублянської міської ради

 

З метою залучення інвестицій, створення привабливого клімату для утворення нових робочих місць, розширення будівництва та на виконання ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись ст.ст. 26, 59, 68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити Порядок пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Дублянської міської ради (Додаток 1).
 2. Затвердити Типовий договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Дублянської міської ради  (Додаток 2).
 3. Визнати таким, що втратило чинність рішення №56 від 11 січня 2013р.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти напершого заступника міського голови .

Міський голова                                         В.Ю.Попович

 

Додаток № 1 до рішення №13 від 11 липня 2016р. Дублянської міської ради

Порядок пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Дублянської міської ради

 1. Загальні положення

1.1. Порядок пайової участі (внеску) замовників будівництва у створенні і розвитку інфраструктури Дублянської міської ради (надалі – Порядок) регулює організаційні та економічні відносини, пов’язані із залученням і використанням коштів забудовників об’єктів містобудування у розвиток інфраструктури у зв’язку з будівництвом об’єктів містобудування на території Дублянської міської ради.

1.2. Порядок розроблено на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва».

1.3. Пайова участь у створенні і розвитку інфраструктури Дублянської міської ради є обов’язковою для всіх замовників (фізичних осіб – підприємців, фізичних та юридичних осіб), які здійснюють або здійснили забудову земельної ділянки на території Дублянської міської ради, незалежно від форми власності замовника, розташування та функціонального призначення об’єкта будівництва, за винятком об’єктів, передбачених ч. 4 ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

1.4. Пайова участь (внесок) замовника полягає у відрахуванні коштів для забезпечення створення і розвитку  інфраструктури Дублянської міської ради.

1.5.В цьому Положенні терміни вживаються в наступному значенні:

– внесок забудовника у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, селища, села – пайова участь замовників (забудовників) у створенні інженерно-транспортної інфраструктури селища;

– будівництво – спорудження нового об’єкта, реконструкція, розширення, добудова.

– об’єкт містобудування – будинки і споруди, їх комплекси, окремі приміщення комунікації та споруди інженерної і транспортної інфраструктури;

– інженерно-транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;

– розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури – нове будівництво, реконструкція, реставрація, розширення, технічне переоснащення, капітальний ремонт об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури;

– замовник (забудовник) – фізична або юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку і подала у встановленому законодавством порядку заяву (клопотання) щодо її забудови для здійснення будівництва об’єкта містобудування;

– житловий фонд соціального призначення – сукупність соціального житла , що надається громадянам України, які відповідно до вимог чинного законодавства потребують соціального захисту;

– доступне житло – це житло, яке побудоване або будується за державної підтримки громадянами, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов;

– вартість будівництва – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта містобудування, визначена згідно з державними будівельними нормами, без урахування витрат з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішньо – та поза майданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

 1. Порядок залучення замовників до пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інфраструктури Дублянської міської ради

2.1. Залучення замовників здійснюється на підставі договорів пайової участі у створенні і розвитку інфраструктури Дублянської міської ради, які в обов’язковому порядку укладаються  до отримання Рішення Виконавчого комітету (сесії) Дублянської міської ради про можливість отримання замовником містобудівних умов та обмежень, відповідно до ч. 1 ст. 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

2.2. Замовник, який має намір здійснити будівництво об’єкта на території Дублянської міської ради зобов’язаний звернутися з заявою до Виконавчого комітету Дублянської міської ради для отримання рішення про можливість надання містобудівних умов та обмежень.

2.3. До заяви, для отримання рішення Дублянської міської ради з дозволом про можливість отримання містобудівних умов та обмежень, необхідно також долучити звернення замовника будівництва щодо укладення договору про пайову участь у створенні і розвитку  інфраструктури Дублянської міської ради

2.4. Договір   про  пайову  участь  у  створенні і розвитку інфраструктури Дублянської міської ради укладається із Виконавчим комітетом  Дублянської міської ради не пізніше ніж через 15 робочих днів з  дня  реєстрації звернення замовника про його укладення,  але до надання дозволу виконавчим комітетом Дублянської міської ради про можливість отримання містобудівних умов і обмежень.

2.5. Текст договору має відповідати типовому договору про залучення коштів на створення і розвиток інфраструктури  Дублянської міської ради, що є додатком до даного Порядку.

2.6. До пайової участі  у  розвитку  інфраструктури  Дублянської міської ради не залучаються замовники у разі будівництва:

1) об’єктів  будь-якого  призначення  на замовлення державних органів або органів місцевого  самоврядування  за  рахунок  коштів державного або місцевих бюджетів;

2) будівель навчальних закладів,  закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

3) будинків  житлового  фонду  соціального   призначення   та доступного житла;

4) індивідуальних  (садибних)  житлових   будинків,   садових, дачних будинків  загальною  площею  до  300  квадратних   метрів,господарських   споруд,  розташованих  на  відповідних  земельних ділянках;

5) об’єктів комплексної забудови територій,  що  здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

6) об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

7) об’єктів,  що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані  внаслідок   надзвичайних  ситуацій  техногенного  або природного характеру;

8) об’єктів,  передбачених   Державною   цільовою   програмою за рахунок коштів інвесторів;

9) об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики,

зв’язку  та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу);

10) об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів

створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків.

2.7. Відносини із Замовниками щодо виконання вимог про пайову участь у створенні і розвитку інфраструктури Дублянської міської ради  регулюється договором про пайову участь, що укладається із Виконавчим комітетом Дублянської міської ради.

 1. Порядок та строки сплати пайового внеску

3.1. В Договорі про пайову участь Замовників будівництва обов’язково зазначається термін внесення коштів пайової участі.

3.2. Забудовник перераховує кошти на рахунок цільового фонду Дублянської міської ради. В платіжному дорученні зазначається призначення платежу: «На створення та розвиток інфраструктури Дублянської міської».

3.3. Після надходження від Замовника коштів до Цільового фонду на розвиток інфраструктури Виконавчий комітет Дублянської міської ради  видає Замовнику (на його вимогу) довідку, в якій зазначається дата отримання коштів та сума коштів. Довідка є підтвердженням виконання умов Договору про пайову участь Замовників будівництва об’єктів містобудування у розвиток інфраструктури селища.

3.4. В Договорі про пайову участь Замовників будівництва обов’язково зазначається термін внесення коштів. Кошти пайової участі у розвиток інфраструктури Дублянської міської сплачуються в повному обсязі єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором. Граничний термін сплати пайового внеску зазначається у договорі, а з 01 січня 2013 року – до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

3.5. Замовники, що здійснюють будівництво, мають право на відстрочення сплати пайових внесків на розвиток інфраструктури згідно із  законодавством України. Заява подається до Виконавчого комітету Дублянської міської ради не пізніше терміну сплати, має містити інформацію про суму та термін відстрочення відповідних платежів та відрахувань. Надана заява вважається невід’ємною частиною Договору. Питання щодо відстрочення сплати замовником пайового внеску розглядається Виконавчим комітетом Дублянської міської ради.

3.6. У випадку несвоєчасної сплати пайового внеску фізичні та юридичні особи сплачують пеню в розмірі одного відсотка від залишкової суми за кожен прострочений день.

 1. Порядок визначення  розміру пайової участі

4.1. Замовник за 45 діб до введення об’єкта містобудування в експлуатацію зобов’язаний надати до Дублянської міської ради  кошторис загальної вартості будівництва, визначеної згідно з державними будівельними нормами, та виконаний у цінах,  діючих на цей період, і техніко-економічні показники для визначення остаточної величини пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури населеного пункту м.Дубляни, с.Малі Підліски чи с.Ситихів.

4.2. У разі якщо об’єкт містобудування вже введений у експлуатацію, то Замовник будівництва зобов’язаний надати до Дублянської міської ради документи, що підтверджують вартість об’єкту містобудування на період укладення Договору пайової участі.

4.3.Розрахунок розміру пайової участі (внеску) замовника  у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури здійснюється Дублянської міської ради.

4.4. Величина пайової   участі   (внеску) замовника у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту визначається у договорі, укладеному з Дублянською міською радою, відповідно до встановленого радою розміру пайової участі (внеску) замовника від загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування,   визначеної згідно з державними будівельними нормами, без урахування витрат з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішньо – та поза майданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

4.5. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації Дублянською міською радою звернення замовника про укладення договору  про  пайову  участь  та доданих до нього документів,  що підтверджують вартість будівництва об’єкта, з техніко-економічними показниками.

4.6. У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва  об’єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами,  вона визначається  на  основі  встановлених  нормативів   для   одиниці  створеної потужності.

4.7.  При збільшенні кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування з фізичними та юридичними особами укладається додатковий договір до основного, де зазначається уточнена сума пайового внеску.

4.8. Величина  пайової участі (внеску) Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селища встановлюється:

Для нежитлових будівель та/або споруд :

Загальна кошторисна вартість будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування,

(тис. грн.)

% на інфраструктуру
до 200 8
більше 200 7,5
більше 1000 7

Для житлових будинків:

Загальна кошторисна вартість будівництва % на інфраструктуру
Від 300 кв м загальної площі об’єкта 3
 1. Пайова участь (внесок) забудовника самочинного будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Дублянської  міської ради.

5.1. Фізичні особи, фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, юридичні особи, які здійснили (здійснюють) самочинне будівництво (незалежно від того, чи було зареєстроване право власності на об’єкт самочинного будівництва), незалежно від інших обов’язкових платежів, вносять кошти на створення і розвиток  інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на підставі відповідного договору, примірний зразок якого затверджено відповідним  Рішенням Дублянської міської ради.

5.2  Розмір пайового внеску визначається у відсотках від вартості будівництва об’єкта (вартість повинна бути визначена на період укладення Договору про пайову участь), які побудовані, реконструйовані починаючи з дати прийняття цього рішення .

5.3. Вартість об’єкта самочинного будівництва встановлюється на підставі експертної оцінки, або виходячи з нормативної оцінки одиниці створеної потужності.

5.4. Розмір пайової участі (внеску) забудовника визначається не пізніше десяти робочих днів з дня звернення забудовника (замовника) до Виконавчого комітету Дублянської міської ради  про укладання договору про пайову участь, та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва (реконструкції) об’єкта.

5.5. У разі не звернення особи, що здійснює (здійснила) самочинне будівництво, протягом 10 днів після отримання акту-попередження, до Виконавчого комітету Дублянської міської  ради для укладення Договору про пайову участь у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Дублянської міської  ради – сплата пайової участі (внеску) здійснюється у примусовому порядку, шляхом стягнення суми пайової участі (внеску) у судовому порядку.

 1. Використання коштів

6.1. Кошти, які надійшли від Забудовників на створення та розвиток інфраструктури, використовуються виключно на створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Дублянської міської  ради.

 1. Прикінцеві положення

7.1. У випадку внесення змін до актів чинного законодавства, відповідні зміни і доповнення вносяться до цього Порядку у відповідності до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

7.2. Спори, пов’язані з пайовою участю (внеском) Замовника у створенні і розвитку інфраструктури населеного пункту, вирішуються судом.

7.3. У разі невиконання Забудовником умов Договору щодо перерахування в повному обсязі коштів відповідно до вказаного Договору, Дублянська міська рада здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

Секретар ради                                                          М.М. Якимів

 

Додаток № 2 до рішення №13 від 11 липня 2016 р.  Дублянської міської ради

ДОГОВІР

про пайову участь (внесок) замовника (юридичною, фізичною особою) у створенні і розвитку  інженерно-транспортної  та соціальної інфраструктури  населеного пункту

“____”_________20___ р.

Виконавчий комітет Дублянської міської ради, в особі міського голови ____________________(ПІБ), що діє на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статуту територіальної громади м.Дубляни  з одного боку  та _______________ (ПІБ фізичної особи з якою укладається договір)  ( далі  замовник), що  діє на підставі власного волевиявлення  з другого боку  ( далі за текстом договору – «сторони»), уклали цей договір про наступне :

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом даного Договору є пайовий внесок замовника на розвиток розвитку  інженерно-транспортної  та соціальної інфраструктури  Дублянської міської ради  при здійсненні будівництва об’єкта містобудування на умовах зазначених цим договором.

1.2. Назва та місце розташування об’єкта містобудування – __________________________________.

1.3. Цільове призначення  об’єкта містобудування – ________________________________________.

 1. Сума договору та умови оплати

2.1. Замовник перераховує кошти на розвиток інженерно-транспортної  та соціальної інфраструктури  Дублянської міської ради у розмірі ______________________грн. єдиним платежем  (або частинами за графіком) на рахунок  №__________________ відповідно до розрахунку у термін до ____________________________ року.

2.2. Величина пайової участі визначена на підставі:

– затвердженої проектної  документації (загальна кошторисна вартість будівництва) у сумі _____________________ грн.

– нормативів  для одиниці створеної потужності (функціональної одиниці виміру), затвердженої Дублянською міською радою у сумі ________________________________ грн.

2.3. Розрахунок величини пайової участі, складений на підставі вихідних даних замовника  щодо потужності об’єкта будівництва та нормативів для одиниці створеної потужності, затвердженої рішенням Дублянської міської ради від ___________________ № _________, уточнюється на підставі  вартісних показників затвердженої в установленому порядку проектної документації  з укладенням протягом _________________ днів додаткової угоди, графіка оплати та розрахунку величини пайової участі.

2,4. Сплата коштів замовником на розвиток інженерно-транспортної  та соціальної інфраструктури  населеного пункту здійснюється у безготівковій форма на рахунок № ______________, код ________________,МФО _______________, ККД ______, банк одержувач ______________________.

3.ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

3.1. Забудовник зобов’язується:

3.1.1.Сплатити кошти пайової участі згідно з розрахунком величини пайової участі у розвитку інфраструктури міста до бюджету розвитку Дублянської міської ради у порядку та строки, визначені Порядком пайової участі у розвитку інфраструктури Дублянської міської ради та цим Договором в сумі __________________________________________________________________________________.

3.1.2. Починати будівництво об’єкту лише з умови сплати коштів пайової участі, отримання містобудівних умов та обмежень, інших дозвільних документів, передбачених діючим законодавством України.

3.2. Дублянська міська рада зобов’язується:

3.2.1. За умови повної сплати пайової участі Забудовника, розмір якої визначено у відповідності до Порядку пайової участі у розвитку інфраструктури та затверджено рішенням № ______ від ______________________, надати Забудовнику довідку про повну сплату коштів пайової участі, перерахованої їм до бюджету розвитку Дублянської міської ради.

3.2.2. Використовувати кошти пайової участі в  розвитку  інфраструктури  Дублянської міської ради,  отриманні від Забудовника виключно для створення  і  розвитку  інженерно-транспортної  та  соціальної  інфраструктури Дублянської міської ради

 1. ПРАВА СТОРІН

4.1. Дублянська міська рада має право:

– вимагати від Забудовника сплати пайової участі у розвитку інфраструктури Дублянської міської ради у повному обсязі.

4.2. Забудовник має право:

– вимагати від Дублянської міської ради виконання зобов’язань за цим Договором.

4.3. Сторони також мають інші права, визначені чинним законодавством України.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

 1. ІНШІ УМОВИ

6.1. Внесення змін та/або доповнень стосовно розміру пайової участі до даного Договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою Сторін – у відповідності до положень Порядку пайової участі у розвитку інфраструктури – шляхом підписання додаткової угоди, що буде невід’ємною частиною цього Договору.

6.2. Всі суперечки між Сторонами, з яких не було досягнуто згоди, вирішуються у судовому порядку згідно з чинним законодавством.

6.3. Даний Договір не може бути розірвано в односторонньому порядку.

6.4. Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до виконання зобов’язань у повному обсязі. Договір припиняється, якщо протягом 1 (одного) календарного року з дати його підписання Сторонами Забудовник не виконав своїх зобов’язань, визначених цим Договором.

6.5. Договір може бути розірваний з інших причин, передбачених діючим законодавством.

6.6. Даний Договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

 1. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
                            Дублянська міська  рада

 

 

 Забудовник
 

 

 
 

 

 
   
   

Секретар ради                                                          М.М. Якимів

There are no comments yet.

Залишити відповідь

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).